Bloquejar les notificacions

Google Chrome (PC)

1. Un cop obert el navegador i introduïda la pàgina web d’emagina, clica a la part superior esquerre on hi ha el cadenat:

2. En la part superior de la pantalla, t’apareixerà un menú com el següent. Has de clicar a ‘Configuració del lloc web’

Google Chrome (Android)

1. Un cop obert el navegador i introduïda la pàgina web d’emagina, lcica a la part superior esquerra on hi ha el cadenat:

2. En la part superior de la pantalla, t’apareixerà un menú com el següent. Has de clicar a ‘Configuració del lloc web’

3. Posteriorment t’apareixerà un menú com el següent. Has de clicar a la opció ‘Notificacions’:

4. Acte seguit t’apareixerà un menú amb diferents opcions de configuració. La primera opció és la què permet deixar de rebre notificacions de emagina.cat

Firefox (PC)

1. Un cop obert el navegador i introduïda la pàgina web d’emagina, clica a la part superior dreta on hi ha el menú de Firefox i accedim a “Opciones”:

2. Un cop estem a dins de les opcions de Firefox, accedim mitjançant el menú de l’esquerra a “Privacidad & Seguridad”, i un cop dins, busquem la secció “Permisos” i fem clic al botó “Configuración…” de les notificacions:

3. Un cop hem accedit a la configuració de les notificacions, hem de trobar o cercar la web a la qual volem deshabilitar les notificacions i fem clic al desplegable que te a la dreta per bloquejar les notificacions de la web:

Firefox (Android)

1. Un cop obert el navegador i introduïda la pàgina web d’emagina, clica a la part superior dreta on hi ha l’encadenat. S’obrirà una finestra, en aquesta hem de fer clic a “Editar ajustes del sitio”.

2. A la finestra que apareix, hem de marcar la opció de notificacions i fer clic a “Limpiar”.

Edge (PC)

1. Un cop obert el navegador i introduïda la pagina web d’emagina, clica a la part superior dreta on hi ha el menú de firefox i accedim a “Opciones”:

2. Un cop obert el navegador i introduïda la pagina web d’emagina, clica a la part superior dreta on hi ha el menú de firefox i accedim a “Opciones”:

3. Un cop obert el navegador i introduïda la pagina web d’emagina, clica a la part superior dreta on hi ha el menú de firefox i accedim a “Opciones”:

4. Un cop obert el navegador i introduïda la pagina web d’emagina, clica a la part superior dreta on hi ha el menú de firefox i accedim a “Opciones”:

Opera (PC)

1. Un cop obert el navegador i introduïda la pagina web d’emagina, clica a la part superior dreta on hi ha el cadenat i despleguem el menú que hi ha al costat de “Notificaciones” aquí hem d’indicar que volem bloquejar-les: