Descompte per contractar Estabanell energia

Per a clients actuals d’Estabanell Energia i de Fibra 500 d’Emagina: el descompte és de 4€/mes o 48€/any (IVA inclòs).

Per a clients actuals d’Estabanell Energia però no de Fibra 500 d’Emagina, el descompte és de 5€/mes o 60€/any (IVA inclòs).

Per a clients actuals de Fibra 500 d’Emagina, però no d’Estabanell Energia, el descompte és de 5€/mes o 60€/any (IVA inclòs).

Per a noves altes en els serveis d’Estabanell Energia i Fibra 500 d’Emagina, el descompte és de 9€/mes o 108€/any (IVA inclòs).

Tots el descomptes anteriors només són vàlids per a contractes de Fibra 500, i impliquen una permanència mínima d’1 any en el servei de Fibra 500.

Addicionalment als descomptes anteriors, tots els clients d’Estabanell Energia gaudiran d’un descompte del 10% respecte del terme d’energia.

10% de Descompte en el terme d’energia

Potència contractada fins a 10,000 kW.

 • Tarifa d’accés: 2.0DHA
 • Preu de la potència contractada: 0,121649 € kW/dia
 • Preu de l’energia: 0,139755 €/kW
 • Descompte 10% en el terme d’energia actiu

Potència contractada entre 10,001 kW i 15,000 kW.

 • Tarifa d’accés: 2.1DHA
 • Preu de la potència contractada: 0,124202 € kW/dia
 • Preu de l’energia: 0,152047 €/kW
 • Descompte 10% en el terme d’energia actiu

Recorda! Tant el canvi de potència com el canvi de discriminació horària té un cost associat de:

 • Reducció de potència: 9,04€, IVA no inclòs
 • Augment de potència: 37,07€/kW + 9,04€, IVA no inclòs
 • Canvi de/a Discriminació horària: 9,04€, IVA no inclòs

Promoció vàlida per a les següents activitats i divisions incloses de la promoció segons classificació CNAE

Activitat Codi CNAE Divisió / Descripció
G 47 Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes
J 62 Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica
K 64-66 Activitats financeres i assegurances
L 68 Activitats immobiliàries
M 69-75 Activitats professionals, científiques i tècniques
N 77-82 Activitats administratives i serveis auxiliars
Q 862,869,87,88 Activitats sanitàries i serveis socials
S 94-96 Altres serveis
T 97,98 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic o que produeixen béns i serveis per a ús propi
U 99 Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials