Descompte per contractar Estabanell energia

Per a clients actuals d’Estabanell Energia i de Fibra 500 d’Emagina: el descompte és de 4€/mes o 48€/any (IVA inclòs).

Per a clients actuals d’Estabanell Energia però no de Fibra 500 d’Emagina, el descompte és de 5€/mes o 60€/any (IVA inclòs).

Per a clients actuals de Fibra 500 d’Emagina, però no d’Estabanell Energia, el descompte és de 5€/mes o 60€/any (IVA inclòs).

Per a noves altes en els serveis d’Estabanell Energia i Fibra 500 d’Emagina, el descompte és de 9€/mes o 108€/any (IVA inclòs).

Tots el descomptes anteriors només són vàlids per a contractes de Fibra 500, i impliquen una permanència mínima d’1 any en el servei de Fibra 500.

Addicionalment als descomptes anteriors, tots els clients d’Estabanell Energia gaudiran d’un descompte del 10% respecte del terme d’energia.

10% de Descompte en el terme d’energia

Potència contractada fins a 10,000 kW.

 • Tarifa d’accés: 2.0DHA
 • Preu de la potència contractada: 0,121649 € kW/dia
 • Preu de l’energia: 0,139755 €/kW
 • Descompte 10% en el terme d’energia actiu

Potència contractada entre 10,001 kW i 15,000 kW.

 • Tarifa d’accés: 2.1DHA
 • Preu de la potència contractada: 0,124202 € kW/dia
 • Preu de l’energia: 0,152047 €/kW
 • Descompte 10% en el terme d’energia actiu

Recorda! Tant el canvi de potència com el canvi de discriminació horària té un cost associat de:

 • Reducció de potència: 9,04€, IVA no inclòs
 • Augment de potència: 37,07€/kW + 9,04€, IVA no inclòs
 • Canvi de/a Discriminació horària: 9,04€, IVA no inclòs

Promoció vàlida per a les següents activitats i divisions incloses de la promoció segons classificació CNAE

Activitat Codi CNAE Divisió / Descripció
G 47 Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes
J 62 Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica
K 64-66 Activitats financeres i assegurances
L 68 Activitats immobiliàries
M 69-75 Activitats professionals, científiques i tècniques
N 77-82 Activitats administratives i serveis auxiliars
Q 862,869,87,88 Activitats sanitàries i serveis socials
S 94-96 Altres serveis
T 97,98 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic o que produeixen béns i serveis per a ús propi
U 99 Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials

Condicions emaginaTV Premium primer mes gratuït

 • Gaudeix gratuïtament del primer mes d’emaginaTV Premium.
 • Passat el mes de gratuïtat, si et vols donar de baixa només ens ho has de comunicar al 93 131 87 87 o bé enviant un correu electrònic a sac@emagina.cat. En cas contrari se’t facturarà el preu regular del servei (18€/mes, IVA inclòs)
 • En cas de causar baixa, hauràs de retornar el descodificador al punt emagina més proper al teu domicili en el termini de 30 dies naturals. En cas contrari, se’t cobrarà l’import del descodificador valorat en 90€ (IVA inclòs)
 • Promoció vàlida des del 15/03/2019 fins al 30/04/2019