Descompte per contractar Estabanell energia

Per a clients actuals d’Estabanell Energia i de la Fibra d’Emagina: el descompte és de 4€/mes o 48€/any (IVA inclòs).

Per a clients actuals d’Estabanell Energia però no de la Fibra d’Emagina, el descompte és de 5€/mes o 60€/any (IVA inclòs).

Per a clients actuals de la Fibra d’Emagina, però no d’Estabanell Energia, el descompte és de 5€/mes o 60€/any (IVA inclòs).

Per a noves altes en els serveis d’Estabanell Energia i Fibra d’Emagina, el descompte és de 9€/mes o 108€/any (IVA inclòs).

Tots el descomptes anteriors impliquen una permanència mínima d’1 any en el servei de Fibra.

Addicionalment als descomptes anteriors, tots els clients d’Estabanell Energia gaudiran d’un descompte del 10% respecte del terme d’energia.

10% de Descompte en el terme d’energia

Potència contractada fins a 10,000 kW.

 • Tarifa d’accés: 2.0DHA
 • Preu de la potència contractada: 0,121649 € kW/dia
 • Preu de l’energia: 0,139755 €/kW
 • Descompte 10% en el terme d’energia actiu

Potència contractada entre 10,001 kW i 15,000 kW.

 • Tarifa d’accés: 2.1DHA
 • Preu de la potència contractada: 0,124202 € kW/dia
 • Preu de l’energia: 0,152047 €/kW
 • Descompte 10% en el terme d’energia actiu

Recorda! Tant el canvi de potència com el canvi de discriminació horària té un cost associat de:

 • Reducció de potència: 9,04€, IVA no inclòs
 • Augment de potència: 37,07€/kW + 9,04€, IVA no inclòs
 • Canvi de/a Discriminació horària: 9,04€, IVA no inclòs

Promoció vàlida per a les següents activitats i divisions incloses de la promoció segons classificació CNAE

Activitat Codi CNAE Divisió / Descripció
G 47 Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes
J 62 Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica
K 64-66 Activitats financeres i assegurances
L 68 Activitats immobiliàries
M 69-75 Activitats professionals, científiques i tècniques
N 77-82 Activitats administratives i serveis auxiliars
Q 862,869,87,88 Activitats sanitàries i serveis socials
S 94-96 Altres serveis
T 97,98 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic o que produeixen béns i serveis per a ús propi
U 99 Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials