Tarifa il.limitada 2

Tarifa amb 2GB amb velocitat 4G per navegar i 100 minuts per trucar a fixos i mòbils nacionals i 3.000 minuts per trucar a altres números Emagina, establiment de trucada inclòs.

Superats els 100 minuts:

  • 5 cent./min
  • 20 cent. establiment de trucada
  • 12 cent./SMS
  • 61 cent./SMS internacionals

Superats els 2 GB podràs seguir navegant sense talls 1GB més a 16 kbps.

Servei exclusivament per a ús personal. L’usuari s’abstindrà d’utilitzar de forma il·lícita o abusiva, inclosa la utilització del mateix per a sistemes o equips elèctrics, electrònics i / o de telecomunicacions específics, com per exemple: vigila-nadó, Walkie talkie, Cèntraleta, altres. Tampoc es pot utilitzar per a fins comercials en comerços o empreses identificades com Locutoris o Cybercafè. Igualment, amb caràcter enunciatiu i no limitador, es presumeix un ús no raonable o irregular quan el Client utilitza més de 3.000 minuts al mes, truqui a més de 150 destinacions diferents o faci trucades continuades amb durada superior a 60 minuts de mitjana.