Minuts

Sense Minuts
100 Minuts
200 Minuts
300 Minuts

Dades

Sense dades
1 GB
2 GB
4 GB
El teu
PACK

10,98

(IVA Inclòs)

*Tarifa amb combinacions

Quota bàsica 1’50 € / mes.
Consums addicionals: • 6 cent./min • 18 cent. establiment de trucada • 15 cent./SMS • 44 cent./SMS internacionals
Superats els MB / GB del bo contractat , podràs seguir navegant sense talls 100 MB més a 16Kbps. Si vols navegar a màxima velocitat, pot contractar un bo addicional. Els bons addicionals a aquesta tarifa són autorenovables mensualment i prorratejables segons data d’activació.

*Condicions

Superat el límit Tarifa a Mida 0,18€ establiment trucada i 0,06€ el minut. SMS 0,15€, SMS Internacional 0,44€.

Comprova aquí si la nostra xarxa arriba a casa teva

Busca la teva localitat
La teva direcció
Número