Política de privacitat Doble Estalvi

1. Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

E-PHOS DIGITAL, S.L.U. – NIF B65933418
c. Josep Maria Ruera, núm. 25, 08401 Granollers, Barcelona
93 131 87 87
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: lopd@estabanell.cat

ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A. – NIF A62422720
Rec, 28, 08401 Granollers, Barcelona
900 250 260
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: lopd@estabanell.cat

2. Amb quines finalitats tractem les teves dades personals?

Les dades personals seran tractats amb les següents finalitats:

a) Gestionar la teva petició de contractació del Pack Doble Estalvi.

b) Enviar-te informació comercial sobre els serveis i productes que a cada moment comercialitzin cadascuna de les empreses, així com oferir-te novetats, promocions, descomptes, participació en sortejos i enquestes, i informació sobre esdeveniments o altres activitats relacionades o organitzades per aquestes empreses.

3. Quina és la base legal del tractament de les teves dades personals?

La base legal per a recopilar la teva informació personal i utilitzar-la amb la finalitat d’atendre la teva sol·licitud de contractació és l’execució de mesures precontractuals i l’enviament d’informació sobre els nostres productes i serveis si així ho autoritzes.

4. Durant quant temps tractarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran durant el termini necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recollir, i una vegada finalitzada, es conservaran bloquejats durant el termini necessari per a l’atenció de possibles responsabilitats nascudes del tractament. En relació amb el tractament de les teves dades amb finalitats d’informació comercial, es conservaran mentre no manifestis la teva oposició sobre aquest tema.

5. A quins destinataris comunicarem les teves dades?

Per a poder dur a terme la contractació del Pack Doble Estalvi és necessari que ens comuniquem les teves dades personals entre totes dues empreses, amb la finalitat que cadascuna d’elles procedeixi a realitzar la gestió de contractació dels serveis que presta.

6. Quins son els teus drets?

Tens dret a accedir a les teves dades personals objecte de tractament, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits, a més d’exercir el dret d’oposició i limitació al tractament, de portabilitat de les dades i a no ser objecte de decisions automatitzades. Podràs exercir aquests drets dirigint-se per escrit al correu postal o email indicats en l’apartat 1. En el cas que no hagis obtingut satisfacció en l’exercici dels teus drets pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu lloc web https://www.aepd.es/